Ingmar Norin

ingmarnorin.se

Ditt namn, ditt varumärke

| 0 comments

Efter de tre första dagarna på nya jobbet är skallen fyllas av nya intryck och kunskaper.

Mycket har producerats när det kommer till wordpress och att för första gången arbeta med WPMU var en utmaning i sig.
Att dessutom ha en stor it-organisation bakom sig som styr och ställer har både sina fördelar och nackdelar. Men det goda överväger det onda.

För att knyta an till rubriken är detta vikariat för mig, om det inte förlängs efter sommaren, en möjlighet att “göra mig ett namn” längre ut än min förvaltnings korridorer.
Redan under första veckan har jag haft möjligheten att knyta nya kontakter och tala för mig, mitt varumärke.

De som hävdar att linked-in och närvaron på nätet är bästa sätt att bygga ett varumärke har på ett sätt rätt, men det kan aldrig ersätta personliga kontakter, öga mot öga.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.